Luật và điều kiện định cư Mỹ áp dụng chung 2017

Việc nhập quốc tịch Mỹ giờ dễ hơn nhiều, chỉ cần hiểu rõ các quy định của luật định cư Mỹ và điền đầy đủ các loại giấy tờ cá nhân thì việc trở thành công dân Mỹ dễ hơn bạn nghĩ.


Điều 1 

Cư ngụ 5 năm tại Hoa Kỳ sau khi có thẻ Thường Trú. Phải cư ngụ tại Hoa Kỳ với tổng số thời gian ít nhất là 2 năm 6 tháng của 5 năm. Có thể nộp đơn xin nhập tịch Mỹ trước 3 tháng khi vừa đủ 5 năm. Nhưng sẽ không hội đủ điều kiện nộp đơn nếu ở nước ngoài qua 1 năm liên tục.


Điều 2

Nếu mà lập gia đình với người Mỹ hay công dân có quốc tịch Mỹ, chỉ cần những điều kiện sau là trở thành thường trú nhân: Thường trú 3 năm tại Mỹ, đăng ký kết hôn với nhau phải đủ 3 năm và phải cư ngụ đủ 3 tháng tại tiểu bang nơi mà mình nộp đơn xin nhập tịch Mỹ.


Điều 3

Hồ sơ gồm có: Mẫu đơn Form N-400, 2 tấm hình, bản sao hai mặt của thẻ thường trú, với lệ phí là $675 bằng personal check (hay money order).


Điều 4

Từ khi nộp đơn cho đến khi nhận được thư mời đi phỏng vấn định cư Mỹ phải chờ tới 8 tháng (có nơi đông thường trú nhân cư ngụ). Nhiều năm trước đây, trước khi được mời đi phỏng vấn thì không cần phải điều tra an ninh (Background check). Nhưng bây giờ thì hầu hết đã có kết quả điều tra an ninh rồi mới được mời đi phỏng vấn.


Điều 5

Trong thời gian của cuộc phỏng vấn thi quốc tịch mỹ, giám khảo sẽ hỏi lại những câu hỏi ở trong mẫu đơn N-400 mà đương đơn đã điền vào, để xem đương đơn có muốn thay đổi câu trả lời không. Sau đó đương đơn sẽ được hỏi về lịch sử Mỹ trong số 100 câu hỏi đã được phát trước để học. Đọc và viết một câu ngắn bằng tiếng Mỹ.


Điều 6

Những đương đơn trên 55 tuổi, đã là thường trú nhân, cư ngụ tại Mỹ ít nhất đủ 15 năm, thì được quyền trả lời những câu hỏi bằng ngôn ngữ của mình qua thông dịch viên. Những ai trên 50 tuổi là thường trú nhân, cư ngụ tại Mỹ ít nhất 20 năm thì cũng được quyền trả lời những câu hỏi bằng ngôn ngữ của mình qua thông dịch viên. Những đương đơn nào có giấy bác sĩ chứng nhận bệnh thần kinh, kém trí nhớ, tàn tật đều được miễn trả lời những câu hỏi khi nhận được thư mời đi phỏng vấn và tự động được vô quốc tịch.


Điều 7

Sau khi thi đậu cuộc phỏng vấn, đương đơn sẽ nhận thư mời đến Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ để tuyên thệ nhập tịch. Ở những nơi có quá nhiều người được tuyên thệ, thì Tòa Án sẽ không đủ chỗ ngồi, phải tổ chức cuộc tuyên thệ ở một nơi công cộng (có thể chứa từ 1 ngàn đến 3 ngàn người). Hoặc quá 30 ngày, vì lý do nào đó, Tòa án sẽ chỉ định cho Sở Di Trú cho đương đơn tuyên thệ ngay tại trụ sở. Do vậy, những trường hợp nào vừa đậu xong cuộc phỏng vấn, nếu hồ sơ phỏng vấn đã có kết quả an ninh, thì vị giám khảo có thể cho đương đơn tuyên thệ ngay tại chỗ, mà không cần phải chờ đợi ngày ra Tòa tuyên thệ.
KH

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.